Kategorien av tog deler

Jernbanetilbehør er en del av jernbanelinjen, som refererer til sporet, inkludert skinner, sovende, tilkoblingsdeler, sporbøyle, anti-klatreutstyr, jernbane og tur og så videre. Som en helhetlig konstruksjonsstruktur lå sporet på veibanen, spiller en ledende rolle i driften av toget, direkte under det store trykket på lokomotiver og deres belastninger. Under motorkraften til togoperasjonen må dens forskjellige komponenter ha tilstrekkelig styrke og stabilitet for å sikre at toget i samsvar med bestemmelsene i den høyeste hastigheten, sikker, jevn og uavbrutt drift.