Formeringsmekanisme og motvirkning av hot-section puffing av maskineri Castings

Formeringsmekanisme og motvirkning av hot-section Puffing av Maskiner Castings

Grey wolframstøping og Machinery Castings hot twist løs formingsmekanisme:

Den varme lenken er tykkere enn lenkevegget, så størkningen er langsommere enn tilkoblingsveggen. Når det ikke er noen annen kilde, blir den varme delen kilden til koblingsveggen. For legeringer med et størkningstemperaturområde, dersom den varme delen bare filtrerer krympingen av fellesvegget og ikke kompenseres for krympingen av legemet i løpet av størkningsperioden for varmeseksjonen selv, dannes den varme delen.

For å forhindre gråstøpte støpegods og Machinery Castings varm del av motåtgärder:

Vanligvis i den varme delen av frigjøring av kaldt jern, kaldstrykejern eller suspensjonsstøpemetode for å oppnå den varme delen med sin tilkoblingsvegg samtidig med størkningen (kun med kaldstrykejernet, kan den varme delen også være litt krympe). Eller med stigningskonfigurasjonen er hensiktsmessig, bruk av kaldt jern, kaldt jern, og noen ganger i støping (metall) subsidier (også kalt kjøttet), for å oppnå tilkoblingsveggens varme del av størkningsordenen, for ikke å å bli varme ledd Av kilden, Machinery Castings kan du eliminere den varme taper løs.