Diskusjon om fire grunner til ventilstøpning som svinger

Diskusjon om fire årsaker til at ventilgjæringen blir svart

På maskinbearbeidingsområdet vil det være et syn på det svarte fenomenet i bruksprosessen på grunn av spesielliteten til ventilgjennomgangene. Hva er årsaken til dette?

1. Interne grunner. Mange av ventilprodusentene i støpegods, bearbeiding, vil ikke gjøre noen rengjøringsarbeid, og noen selv bare vannpulver, disse er vanskelige å fullføre rent. Og overflaten av støpegodsmidlet, kappevæske, forseglingsvæske og andre korrosive stoffer og andre flekker, vil akselerere støpeformen svart hastighet.

2. Virkningen av det ytre miljøet. Under bestemte temperatur- og fuktighetsforhold vil støpingen være veldig lett å oppstå oksidasjon svart eller muggaktig situasjon, faktisk bestemmes dette av kjennetegnene ved støpingen selv.

3. Urimlig prosessdesign. Ventilgjennomføringer i rengjøring eller trykk etter behandling av feil, vil gi støpemassen, svart for å skape en viss tilstand, akselerere dannelsen av mugg. Og hvis valget av rengjøringsmiddel har sterkt frøende, kan det også føre til korrosjon og oksidering av støpegods.

4, lagerstyring er ikke på plass. Støpet lagres i lagerets forskjellige høyder, og mugg er forskjellig.